Lääne-Virumaa Spordiliidu eesmärk on spordi edendamine ja sportlike eluviiside laiendamine Lääne-Virumaa elanikkonna seas. Liit propageerib, koordineerib ja korraldab tervise- ja võistlussporti maakonnas. Lisaks korraldab ka maakonna koolisporti.

Liitu kuulub 48 maakonna liikmesklubi

Maakonna spordi arendamisel teeme koostööd Eestimaa Spordiliiduga Jõud, kes on katusorganisatsiooniks kõikidele maakondade spordiliitudele. Lisaks  on meie toetajateks ja partneriteks Eesti Olümpiakomitee, Kultuuriministeerium, Eesti Koolispordi Liit, Ühendus Sport Kõigile, Kultuurkapital,  kohalikud omavalitsused, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Lääne-Virumaa Spordiliidu 9. juunil 2020 valitud uus juhatus on 8-liikmeline.

Ainar Sepnik (juhatuse esimees)
Alo Põldmaa
Erich Petrovits
Gert Gordejev
Jane Kool
Robert Salep
Sven Hõbemägi 
Uno Muruvee

Igapäevategevust juhib peasekretär Kadri Viigipuu-Joorits.