Lääne-Virumaa Spordiliidu eesmärk on spordi edendamine ja sportlike eluviiside laiendamine Lääne-Virumaa elanikkonna seas. Liit propageerib, koordineerib ja korraldab tervise- ja võistlussporti maakonnas. Lisaks korraldab ka maakonna koolisporti.

Liitu kuulub 43 maakonna liikmesklubi

Maakonna spordi arendamisel teeme koostööd Eestimaa Spordiliiduga Jõud, kes on katusorganisatsiooniks kõikidele maakondade spordiliitudele. Lisaks  on meie toetajateks ja partneriteks Eesti Olümpiakomitee, Kultuuriministeerium, Eesti Koolispordi Liit, Ühendus Sport Kõigile, Kultuurkapital,  kohalikud omavalitsused, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit ning Lääne-Viru maavalitsus.

Lääne-Virumaa Spordiliidu moodustab 4-liikmeline juhatus, mille esimeheks on Erich Petrovits ning igapäevategevust korraldav peasekretär Raili Vlasovski

Spordiliidu juhatus:

 

 

Erich Petrovits, juhatuse esimees

 Udo Klopets    Sven Hõbemägi Margo Klaasmägi